شیمی

-------فراوان ترين مايع در بخش هاي بالايي پوسته ي زمين است.(نفت)

حجم نفت را با ------اندازه مي گيرند .(بشكه )

امروزه از نفت به چه منظور استفاده مي شود ؟ باذكر در صد آن بيان كنيد.   1-  براي ساختن  13 %  2-  براي سوزاندن    87 % .

چه ماده اي را سوخت مي گويند؟ ماده اي است كه به آساني مي سوزد و به هنگام سوختن مقدار قابل توجهي انرژي آزاد مي كند.

چرا امروزه بر خلاف توصيه مندليف از نفت استفاده مي كنيم  ؟  1- فراواني ظاهري 2- سهولت انبار داري و حمل و نقل 3- كاربرد آسان و بهاي ارزان نفت.

استفاده از نفت چه زيان هايي دارد ؟ ما را با مشكلات محيط زيستي بسياري چون آلودگي هوا نيز روبرو كرده است ، به ويژه، ورود حجم زياد گاز كربن دي اكسيد ناشي از سوزاندن  اين سوخت ها به هوا كره ،سبب شده  است كه دماي زمين به تدريج افزايش يابد.

چرا نمي توانيم نفت را يك منبع تجديد پذير به شمار آوريم؟ تشكيل نفت بسيار آهسته انجام مي شود،به طوري كه نمي توانيم ، آن را يك منبع تجديد پذير  به شمار آوريم.

چرا  سوخت هاي فسيلي را يك منبع تجديد نا پذير مي دانيم ؟زيرا سرانجام روزي به پايان خواهند رسيد

حدود -----از انژي مورد نياز ما از مصرف اين سوخت هاي فسيلي تأمين مي شود.(90  %)

چند درصد از نفت جهان  در خاور ميانه مي باشد؟ 65/7 %

موادي را كه از نفت بدست مي آيد چه خصوصياتي دارد؟ 1- سرشار از انرژي اند و همين انرژي است كه به هنگام سوزاندن آن ها آزاد مي شود.2- اين ملكول ها را مي توان به روش هاي شيميايي به يك ديگر تبديل  كرد و مواد شيميايي گوناگون و سود مند تري به دست آورد.

نفتي كه از چاه بيرون آورده مي شود ،------- نام دارد.(نفت خام)

هيدرو كربن چيست و چگونه به وجود مي آيد ؟ پس از جدا كردن ناخالصي هاي نفت خام ، تر كيب هايي به نام هيدرو كربن  بر جاي مي مانند .هيدرو كربن ها تركيب هايي هستند كه تنها از دو عنصر كربن و هيدروژن تشكيل  شده اند.

تقطير جزء به جزء نفت خام را مختصر توضيح دهيد. در آغاز ، نفت خام را در كوره تا 400 در جه ي سانتي گراد  گرم مي كنند تا بسياري از اجزاي آن به جوش آيند  و به صورت بخار بيرون روند . در جريان تقطير ، نخست مولكول هاي كوچك تر بخار مي شوند و به سوي بالاي  ستون تقطير مي روند .برش هايي كه نقطه ي جوش آنها بيش تر است ، از ملكول هاي بزرگ تري تشكيل شده اند.

كاربرد هاي پاياني فرآورده هاي حاصل از پالايش نفت خام را نام ببريد.1- بنزين 2- نفت سفيد و گازوييل 3- سوخت هواپيما 4- حلال ها ،موم ها و روان كننده ها

5- سوخت كوره 6- قير 7- پلاستيك ها ومواد پتروشيميايي

نخستين تركيب آلي ساخته شده در آزمايش گاه چيست و كاربرد آن چه مي باشد؟ اوره، از اوره به عنوان كود شيميايي  در افزايش  توليد فراورده هاي كشاورزي استفاده  مي شود

فرمول ساختاري را تعريف نماييد. به فرمولي مي گويند كه در آن افزون بر نوع و تعداد اتم ها شيوه ي اتصال اتم  ها به يك ديگر نيز نشان داده مي شود .

ساده ترين هيدرو كربن شناخته شده چيست؟ متان

چه آلكان هايي را راست زنجير و چه آلكان هايي را شاخه دار مي گوييم ؟ آلكان هايي كه كربن در يك خط مي باشد ،آلكان هاي راست زنجير مي نامند در اين آلكان ها، هر اتم كربن به يك  يا دو اتم كربن ديگر متصل است. آرايش هاي ديگري نيز براي اتم هاي كربن امكان پذير است .آلكان هايي را كه در آن ها يك يا چند اتم كربن با سه يا چهار اتم كربن ديگر پيوند داشته باشد ،آلكان هاي شاخه دار مي نامند.

مولكول هايي را كه فرمول مولكولي يكسان دارند،امّا آرايش اتم ها در آن ها  متفاوت است هم پار يا ايزومر مي نامند .در واقع آلكان هايي كه چهار يا تعداد بيش تري اتم كربن داشته باشند،بيش از يك فرمول ساختاري دارند.

هم پار ها در كدام يك از ويژگي ها متفاوتند؟ در ويژگي هاي فيزيكي مثال نقطه جوش

گرانروي را تعريف نماييد.گرانروي يك مايع،ميزان عدم تمايل آن را براي جاري شدن معين مي كند.


                     برای دانلود این مطلب با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

 

                                  

 

 

گزارش تخلف
بعدی