جزوه ادبیات (تاریخ ادبیات)

تاریخ ادبیات

1-شعر تا هست عالمی  ٰ تا هست آدمی از کیست و قالب آن چیست؟ شاعر آن عبید رجب که در قالب نیمایی این شعر را سروده.

2- کتاب نوای کوهسار از کیست و این شعر در چه قالبی نوشته شده ؟ محمد ابراهیم صفا و قالب شعرمسمط است

3- شاعری که در استقلال پاکستان نقش مهمی داشته و از رهبران اصلاح هندوستان بود کیست؟ محمد اقبال لاهوری

4- ناصر خسرو شاعر چه قرنی است ؟ یک کتاب از ناصر خسرو را نام ببرید.نثر سفر نامه چگونه است ؟ شاعر قرن 5 – سفر نامه – نثر آن ساده همراه با توضیحات  دقیق است.

5-شاعر آزادی نام کدام یک از شعرای دوره ی معاصر است ؟ محمد تقی بهار

6- محمد تقی بهار چه روزنامه هایی را منتشر می کرد؟ خراسان و نوبهار

7- جان مایه ی شعر بهار چه بوده است ؟ آزادی وطن

8-  کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیک از کیست و اوضاع چه دوره ای در آن نوشته شده است؟ زین العابدین مراغه ای – اوضاع ایران در اواخر قرن سیزدهم هجری است که با قلمی تند و بدون ترس نوشته شده است.

9-شاعر تصنیف ساز معروف مشروطه کیست؟ ابوا لقاسم  عارف قزوینی.

10- روزنامه ی صور اسرافیل به مدیریت چه کسی منتشر می شد ؟ میرزا جهانگیر خان

11- علی اکبر دهخدا مقاله ی خود را در روزنامه ی اسرافیل به چه نامی منتشر می کرد ؟ چرند و پرند

12- کتاب پرستو در قاف از کیست ؟ علی رضا قزوه.

 

13- ویژگی نوشته ی سهراب سپهری چیست؟ شعر و ساده بی آلایش و لبریز از مفاهیم عرفانی است.

14- نوشته ها ی عبد الحسین زرین کوب را نام ببرید. نقد ادبی  و باکاروان حله و بحر در کوزه و  سر نی و بامداد اسلام .

15- کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی از کیست؟ غلامعلی حداد عادل.

16- ویژگی های شعر تاگور را بنویسید. اشعار او سرشار از ذوق عارفانه و ستایش آزادی و آزادگی و الهام گرفته از صحنه های عادی و جزئی زندگی است.

17- کتاب ریشه در ابر را چه کسی نوشته  است ؟ ودر چه قالبی است ؟ محمد رضا عبد المکیان و در قالب نیمایی نوشته شده است.

18- شعر خط خورشید  از کدام کتاب برگرفته شده و کدام شاعر آن را نوشته؟ازکتاب  <مثل چشمه مثل رود >اثر شاعر معاصر قیصر امین پور

19 – کتاب داستان های دل انگیز ادبیات فارسی را چه کسی نوشته است ؟ دکتر زهرا کیا


                      برای دانلود این مطلب با فرمت ورد اینجا کلیک کنید
گزارش تخلف
بعدی